CWT-nordic

Vi reducerer jeres CO2-aftryk

Velkommen til CWT-nordic

Udfordringer med spildevand ?

Så har vi løsningen.

En løsning kunne være GEM, som typisk renser 99% af SS, fedt og olie, phosfor, ikke-opløst COD samt tungmetaller og kulbrinter. Det gør GEM til det mest effektive renseanlæg for industrispildevand.

Vi er dedikeret til at designe og levere renseanlæg for spildevand og med vores tilknytning til CWT-gruppen har vi ikke bare adgang til den nyeste viden om dit spildevand og hvordan det renses, men også til den fulde portefølje af de bedste løsninger på markedet.

Som betroet partner står vi altid til rådighed. Og så har vi mere end 60 års erfaring med spildevand i de nordiske lande.

Effektiv flotation

GEM

GEM-systemet er en ny og effektiv type flotationsanlæg, baseret på Gas-Energy-Mixing metoden. GEM er den bæredygtige løsning til primær spildevandsrensning, der typisk fjerner 99% af den partikulære forurening, som f.eks; SS, fedt og olie, fosfor og tungmetaller, kulbrinter samt ikke-opløst COD.

Dobbelt-skruepresse

Swingmill

Optimal afvanding af spildevandsslam med op til 50% lavere driftsomkostninger og 80% lavere vedligeholdelsesomkostninger. Samtidigt kan Swingmill forafvande og slutafvande i en proces.

Fuldskalatest på både GEM-anlæg og Swingmill

On-site test

Med en on-site test, hvor vi tester GEM eller Swingmill løsningen hos Jer og på jeres aktuelle spildevand sikres, at løsningen prøves af i praksis og at vi undervejs får afklaret og dokumenteret effekt og resultater. Det giver grundlag for at afklare og beregne den reelle driftsøkonomi. On-site testen demonstrerer Jeres fordele, hos Jer og på Jeres eget spildevand.

Vi har både GEM og Swingmill anlæg til rådighed. Både GEM og Swingmill sættes hurtigt op til test på Jeres spildevandsstrøm. On-site testen er Jeres sikkerhed i beregningen af business casen.

Vi arbejder mod en bæredygtig udvikling

Vi anerkender og overholder alle FNs bæredygtighedsmål. Det er vigtigt for os. I vores dagligdag, arbejder vi derfor målrettet og med vores teknologi for at gøre en forskel for miljø og klima. Det kan du læse mere om i vores mission.

Vi samarbejder stolt med