CWT nordic

GEM ANLÆG

Største fordele ved installation af GEM-system:

Vi tilbyder det mest effektive højtryks-flotationsanlæg på markedet, som hjælper til en mere bæredygtig produktion.

GEM-systemet kan med sin unikke teknologi og effektivitet fjerne mere organisk materiale i spildevandet end nogen anden kendt flotationsteknologi.

Et lavt kemikalieforbrug med 100% opløst luft i spildevandet udnyttes polymeren til sin maksimale effektivitet, hvilket er med til at give de lavere driftsomkostninger.

GEM-maskinen kræver mindre plads end traditionelle DAF-systemer og er et gennemtestet system med mere end 850 installationer på verdensplan.

Der er minimal vedligeholdelse og kan justeres op og ned i håndtering af varierende belastninger og strømme samt mindre lugtgener.

Principperne i GEM er de patenterede LSGM (Liquid Solid Gas Mixer) Hydro-cyklon hoveder, hvor polymer og luft tilsættes spildevandet i en centrifugal bevægelse, som under højt tryk blandets i rørsystemet ind i maskinens første kammer.

GEM-maskinen indeholder 3 patenter som i samspil har optimeret og procesforbedret flotationsteknikken væsenligt.

GEM-anlægget giver en grønnere og endnu bedre miljømæssig profil som kan bruges til markedsføring af ens produkter.

Det reduceret særbidrag til spildevandsafledning gør at de fleste virksomheder kommer under særbidragsgrænserne for COD, N og P og dermed slippe for særbidraget.

En cirkulær økonomi kan opnås ved salg af slam til energirigtig produktion af el og varme.

Principperne i GEM-systemet

PATENT #6797181

Illustration af princippet LSGM (Liquid Solid Gas Mixer) hydro-cyklon hoveder, hvor polymer og luft tilsættes spildevandet og mixet under tryk i en centrifugal bevægelse.

liquid solid gas mixer LSGM
PATENT #7374689

GEM-systemets højtryks-hydro-cykloner opløser komprimeret luft i 100% af spildevandet og generer nanobobler, som er mindre end i konventionelle DAF-systemer. 

Hydro-cyklonerne generer op til 10 gange så mange bobler end noget andet DAF-system og nanoboblerne omgiver og binder meget mindre og lettere partikler, så der stort set ikke efterlades nogle partikler i spildevandet.

I tradtionelle DAF-systemer er luften kun opløst i 10-20% af spildevandet – i GEM-systemet er luften 100% opløst i spildevandet, hvilket giver nogle helt afgørende fordele.

PATENT #7347939

Grundet trykket og højhastigheds-centrifugalkraften giver GEM-systemet mulighed for, at bruge højmolekylær polymerer. Denne kombination med luften giver en meget større polymeroverflade, så tæt på 100% af slampartiklerne bliver tiltrukket og fanget ved brug af væsentligt mindre kemikalieforbrug.

Når polymeren igen trækker sig samen i slamtanken udskilles der i løbet af en kort opholdstid en højere procentdel af vand so samles i bunden, hvilket giver meget tørrer slam.

Som illustreret er det muligt at opnå 10-30% tørstof blot ved dræning af slamtanken.

GEM-systemets høje effektivitet gør at maskinen kræver op til 8-10 gange mindre plads end traditionelle DAF-systemer. Det gør den samlede anskaffelse, installation og investering væsentlig mere attraktiv.

Principskitse af GEM - Højtryksflotationssystem

Flotationstank rensning af industri spildevand

Punkt 1,2 og 3:
Illustreret med 2 stk.(Normalt 5-6 stk.) patenterede LSGM (Liquid Solid Gas Mixer) hydrocyklon hoveder, hvor polymer og luft tilsættes spildevandet i en centrifugal bevægelse som under tryk blandes i rørsystemet pkt. 1-2-33 og presses ind i maskinens første kammer pkt. 4-5.

Punkt 4 og 5:
I første kammer er luften omdannet til små nanobobler, som er 100% opløst i spildevands-strømmen. Når luften bliver kombineret med den højmolekylære polymer, bliver tæt på 100% af de organiske partikler tiltrukket og fanget med et væsentligtmindre kemikalieforbrug.

Punkt 6 og 7:
Alle partikler bliver omsluttet af nanoboblerne og stiger derefter til overfladen pkt. 6-7 hvor en mekanisk skraber, skimmerslammet til slamtanken.

Punkt 8:
Alle slampartikler vil søge mod toppen, og det rensedespildevand vil i flotationstanken søge mod bunden pkt. 8, hvorfra vandet føres til udløb.

GEM-størrelser

GEM system pumpe modeller
spildevandsløsning CWT nordic

Rensegarantier

Fuldskalatest på både GEM-anlæg og Swingmill

DEMO-flow

Før I investerer i et GEM-anlæg eller en Swingmill Skruepresse tilbyder CWT Nordic fuldskalatest, hvor hele økonomien beregnes. Fuldskalatesten er en forudsætning for procesgarantien, hvor  der efterfølgende vil blive præsenteret demo-analysen ed GEM præstationsestimat.

CWT Nordic har investeret i et demo-flow som kan tilpasses jeres ønsker for anlægget og på den måde vise rensegarantier og grader inden beslutningen om et anlæg tages.

Vi arbejder mod en bæredygtig udvikling