CWT-nordic

Skruepresse

SWINGMILL Dobbelt-Skruepresse fra CWT giver en optimal afvanding af spildevandsslam med op til 50% lavere driftsomkostninger og 80% lavere vedligeholdelsesomkostninger i forhold til traditionelle skruepressere. 80% af omkostningerne til vandrensning relaterer sig til håndtering af slam fra: Polymerforbrug, energi, transport og bortskaffelse.

Lavere omkostninger til drift og vedligehold

Unik teknologi

Godt for både økonomien og miljøet

Swingmill Dobbelt-skruepresse i funktion

Fuldskalatest på både GEM-anlæg og Swingmill

DEMO-flow

Før I investerer i et GEM-anlæg eller en Swingmill Skruepresse tilbyder CWT Nordic fuldskalatest, hvor hele økonomien beregnes. Fuldskalatesten er en forudsætning for procesgarantien, hvor  der efterfølgende vil blive præsenteret demo-analysen ed GEM præstationsestimat.

CWT Nordic har investeret i et demo-flow som kan tilpasses jeres ønsker for anlægget og på den måde vise rensegarantier og grader inden beslutningen om et anlæg tages.

Vi arbejder mod en bæredygtig udvikling