CWT-nordic

Komplette løsninger til rensning af industrispildevand

CWT nordic er et dansk selskab som har fået rettighederne i Danmark og Skandinavien til at sælge og markedsføre det verdenspatenterede “Gas-Energy Mixing system (GEM)” fra CWT i USA. GEM systemet bliver målrettet mod det nordiske industri- og spildevandsmarked. 

Der er globalt udført over 850 installationer til industrier indenfor bla. forarbejdning af fødevare, fisk, kød, mælk, ost, juice osv. samt industrier til forarbejdning af kemikalier, lægemidler, kosmetik, papir, bio-diesel ect.

GEM systemet er meget effektivt og kan fjerne helt op til (99,99 % af FOG, TSS og ikke opløseligt COD og BOD)

Sammenlignet reducerer GEM systemet kemikalieforbruget fra 20 – 80 %. Derudover reduceres Slamhåndterings-omkostningerne væsentligt til kørsel og bortskaffelse, da GEM producerer meget tørrer slam.