CWT-nordic

GEM anlæg (old)


GEM ANLÆG

Revolutionerende spildevandsrensning

GEM-systemet (Gas Energy Mixing) fra CWT er en ny generation af flotationsanlæg til primær rensning af spildevand

GEM-systemet reducerer effektivt den miljømæssige påvirkning ved, at eliminere op til 99,99% af FOG (olie og fedt), TS (tørstof), ikke opløste COD (kemisk iltforbrug) og BOD (biologisk iltforbrug)

GEM-systemet reducerer….

I modsætning til komplicerede DAF-systemer…

Smart tekst

spildevandsløsning CWT nordic
PRIMÆRE REDUKTIONER FRA SPILDEVANDET

Principperne i GEM-systemet

Flotationssystemet
Flotationstank rensning af industri spildevand
Patent #7347939

Grundet trykket og højhastighedscentrifugalkraften giver GEM-systemet mulighed for at bruge højmolekylære polymerer.

Patent #6797181
liquid solid gas mixer LSGM

Illustration af princippet LSGM (Liquid Solid Gas iser) hydro-cyklon hoveder, hvor polymer og luft tilsættes spildevandet og mixet under tryk i en centrifugal bevægelse.

Patent #7374689

I traditionelle DAF-systemer er luften kun opløst 10-20% af spildevandet, i GEM-systemet er luften 100% opløst i spildevandet og giver nogle helt afgørende fordele

Projektforløb