CWT kan tilbyde din virksomhed

 • Ideel løsning til alle typer af spildevand
 • Det mest effektive flotationssystem på markedet
 • Højere effektivitet - lavere driftsomkostninger
 • Dansk produceret EL-tavle
 • Dansk udviklet PLC-styring

Velkommen til en ny verden af primær spildevandsbehandling

Gas-Energy Mixing (GEM) Systemet fra CWT, er en ny generation af primær spildevandsbehandlings teknologi. 
GEM systemets patenterede teknologi kan fjerne mere forurening fra spildevands-flowet end nogen anden kendt flotationsteknologi. 

(99,99 % FOG, TSS, og ikke opløseligt COD og BOD) 

Sammenlignet med konventionelle DAF-systemer sikrer GEM systemet bedre overholdelse af miljøbestemmelserne ved at fjerne betydeligt flere forurenende stoffer, en reducering af kemikalieforbruget og producering af meget tørrer slam. 

GEM System spildevand

GEM systemets fordele

 • Bedre resultater, især ved høje FOG & TSS miljøer
 • Hurtig installation, kræver mindre plads, nemt at flytte og minimal vedligeholdelse
 • Mindre miljøpåvirkning
 • Tørrer slam - reducerer slamtransportomkostningerne og behovet for mekaniske afvandingssystemer
 • Færre kemikalier og vedligeholdelse
 • Mulighed for udvidelse ved større flow

Der er globalt udført over 850 installationer af det verdenspatenterede GEM system i industrier som:

Frosne fødevarer, forædling af kød og andre fødevarer, mejeri og mælk, fisk og skaldyr, slagterier, kemikalier og petrokemikalier, medicinindustri, elektronikindustrien, kosmetik, papirmasse og papir, biodiesel, metal overfladebehandling og meget mere.

Højere effektivitet

GEM systemet overholder miljøbestemmelserne mere effektivt ved at eliminerer op til 99,99 % af FOG (olie og fedt), ikke opløste COD (Kemisk iltforbrug) og BOD (Biologisk iltforbrug) 

Lavere driftsomkostninger

Gem systemet reducerer kemikaliebruget med 20 – 80 % sammenlignet med konventionelle DAF-teknologier. Derudover reducerer systemet slam-håndterings omkostninger til kørsel og bortskaffelse, ved at producerer slam med højere tørstof. 

Lettere at installere, drifte og vedligeholde

I modsætning til komplicerede DAF-systemer leveres GEM systemet i 2 dele som let kan være i drift i løbet af meget kort tid. En rustfri ståltank, let udskiftelige dele, plus effektiv slam-seperation betyder mindre rengøring og lettere vedligeholdelse. 

spildevandsløsning CWT nordic

GEM Pumpe modeller

GEM system pumpe modeller
Flotationstank rensning af industri spildevand

Flotationssystemet

liquid solid gas mixer LSGM

Liquid solid gas mixer